Ostoskori

Miksi uudelle valmennuskonseptille on tarvetta?

Salibandyn parissa on pitkään käyty keskustelua siitä, kuinka yksilöiden tulisi harjoitella kehittyäkseen lajissamme mahdollisimman tehokkaasti. Tämän erittäin perustavanlaatuisen aiheen ytimessä on väistämättä myös kysymys siitä, missä määrin esimerkiksi juniorivalmentajien tulisi pystyä palvelemaan joukkuetta ja toisaalta samalla sen muodostavia yksilöitä erikseen. 

Joukkuevalmennuksen resursseilla on yleisesti ottaen vaikeaa ehtiä keskittymään samanaikaisesti ryhmän tavoitteiden ohella kunkin yksilön henkilökohtaiseen kehittämiseen. Toisaalta, kun yleisesti joukkueissa valmennetaan yhtä aikaa vähintään 20 pelaajaa, on totta puhuen täysin epärealistista olettaa, että valmennus ylipäätään kykenisi yhtä tehokkaasti palvelemaan ja optimoimaan niin joukkueen kokonaisetua kuin yksittäisen pelaajan henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittymistä. 

Väitämme, että edellinen realiteetti koskee ainakin osittain jopa suurinta osaa pääsarjatason joukkueista. Kyseessä ei siis ole missään tapauksessa pelkästään juniori- harraste- ja alempien sarjatasojen joukkueissa pelaavien yksilöiden, vaan jokaisen eteenpäin pyrkivän pelaajan, joukkueen ja seuran haaste. Yksilöiden kehityksen maksimoiminen olisi tietenkin ideaalitilanteessa kaikkien osapuolten etu.

Oman potentiaalinsa huipulle mielivän pelaajan tarvitsee lähtökohtaisesti tehdä paljon yksinään ja itsekseen. Toivottavien kehitysaskeleiden tärkein yksittäinen edellytys onkin riittävä harjoitusmäärä. Ilman määrällisesti riittävää harjoittelua tehokas kehittyminen ei saa edes kunnon mahdollisuutta. Mutta ilman laatua harjoittelulta puuttuu kuitenkin selkeä suunta. Runsaasti treenaava pelaaja saattaa kuluttaa paljon energiaa tavoitteidensa näkökulmasta vähintäänkin tehottomiin tai vääriin, jopa kehitystä hidastaviin asioihin.

Yksilön henkilökohtaiseen kehitykseen tähtäävän harjoittelun määrällinen ja laadullinen suunnittelu on valitettavasti keskimäärin vähäistä. Merkittävimmät syyt piilevät erityisesti jo edellä mainituissa joukkuevalmennuksen resurssihaasteissa, toisinaan myös valmentajien rajallisessa osaamisessa.

Samalla on kuitenkin muistettava, että varsinkaan pitkälti vapaaehtoisvoimin toimivilta valmentajilta ei ole inhimillistä ylipäätään olettaa syvällisesti perehtynyttä otetta lajispesifiin ja yksilölliset ominaisuudet huomioonottavaan valmentamiseen. Ammattilaisen kädenjälki on valmentamisessa täysin ymmärrettävästi eri tasolla – ja niin sen toki pitääkin olla. 

Monelle eri tasolle ulottuvan lajikokemuksemme ja tarkemman selvitystyömme perusteella voimmekin todeta, että yksilöön huolellisesti keskittyvä henkilökohtainen valmennus on toistaiseksi ollut lajissamme vain harvojen ja valittujen, tai muuten vain onnekkaiden pelaajien herkku. Tähän epäkohtaan haluamme tarjota muutoksen. 

Maajoukkuetoimintaa ja joitakin yksittäisiä ansiokkaita poikkeuksia (kuten vaikkapa Jussi Pihan Parasta Peliin -hanke) lukuunottamatta mahdollisuuksia ei ole ollut sieniksi sateella – ellet sitten ole yksilönä itse ottanut ja kysynyt joltakin valmentajalta, josko hän lähtisi valmentamaan vain sinua. Merkit kuitenkin viittaavat siihen, että kiinnostus henkilökohtaista valmennusta kohtaan on motivoituneiden pelaajien keskuudessa varsin laaja. Kukapa ei haluaisi lisää kohdennettuja työkaluja ja asiantuntijan apua kehittymisensä tueksi. 

Edeltävien perustelujen innoittamana haluamme luoda salibandyyn erikoistuneelle yksilövalmennukselle silmiä avartavaa pohjaa ja tarjota kaikentasoisille pelaajille aidon mahdollisuuden keskittyä täysillä omaan kehitykseensä ilman paikkaan sidotun valmennuksen rajoitteita. Samalla on tärkeää huomata, että näkökulmamme ei ole ristiriidassa joukkueharjoittelun tavoitteiden kanssa – päinvastoin. Seuroissa tehdään hyvää työtä, ja haluamme osaltamme helpottaa ja tukea niiden sekä valmentajien haastavaa urakkaa. On vain pelaajan etu, että lajiin liittyvää asiantuntemusta on laajalti saatavilla ja mahdollisuuksien kirjo levenee. 

Kuten todettu, haluamme tarjota joukkueharjoittelun rinnalle ja tueksi nimenomaan pelaajien yksilöllisten ominaisuuksien kehittämiseen keskittyvää valmennusta. Toisin sanoen täydennämme, edistämme ja tehostamme harjoittelun kokonaisuutta kohdennetusti kunkin pelaajan omilla ehdoilla. Niihin kuuluvat muun muassa yksilön aiempi lajitausta, nykytilanne, tavoitteet ja tärkeimmät kehityskohteet, jotka kartoitetaan huolellisesti ja huomioidaan tarkasti henkilökohtaista valmennusta suunniteltaessa. Tarvittaessa käydään myös vuoropuhelua pelaajan joukkuevalmennuksen kanssa, sovittaen ja yhdistäen hedelmällisesti niin yksilö- kuin joukkueharjoittelun tavoitteet.

Yksilön kehityksen näkökulmasta tieteeseen perustuva valmennus sekä pelaajan omilla ehdoilla laadittavat sisällöt tarjoavat itsenäiseen harjoitteluun selkeän suunnan, motivaatiota parantavan merkityksen ja lopulta kiistatta toiselta planeetalta olevan tehokkuuden. Akateemisen ja lajikokeneen ammattivalmentajan asiantuntemus yhdistettynä henkilökohtaiseen tukeen takaavat laadun, joka puolestaan antaa pelaajalle itselleen jatkuvaa kehitystä varten harvinaisen arvokkaat avaimet. 

Konseptimme tarjoaman kokonaisuuden näkökulmasta erityisen noston ansaitsee vielä psyykkisen valmennuksen läsnäolo. Meille on alusta asti ollut selvää, että haluamme tarjota fysiikkavalmennuksen ja syksyllä käynnistettävän lajiteknisen ja -taktisen puolen ohella pelaajille myös helposti lähestyttävän väylän laadukkaaseen psyykkiseen valmennukseen osallistumiseen.

Mentaaliharjoittelun tärkeydestä ja merkityksestä on viime vuosina puhuttu niin lajipiireissä kuin yleisemminkin suomalaisen urheiluväen keskuudessa hieman enemmän. Siitä huolimatta pelaajien henkisen puolen kehittämiseen tähtäävät konkreettiset teot ja niiden käytännön rooli osana harjoittelun kokonaisuutta ovat laajassa mittakaavassa edelleen jääneet valitettavan vähäisiksi niin yksilöiden, joukkueiden kuin seurojenkin toiminnassa.

Psyykkisen valmennuksen merkitys yksilön kehittymisen, suoriutumisen ja menestyksen kannalta on kiistaton, ja siksi haluamme osaltamme kantaa kortemme kekoon sen huomattavan yleistymisen puolesta salibandyvalmennuksessa.

Emme suinkaan väitä, että pystyisimme konseptillamme yhtäkkiä ratkaisemaan kaikkia yksilövalmennukseen liittyviä haasteita – eikä se toki ole tavoitteemmekaan. Toivomme ja uskomme kuitenkin, että nyt pystytetty palvelukokonaisuus tuo jotakin uutta ja kaivattua salibandyn lajikenttään ja parantaa ennen kaikkea yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan kehittymiseensä. Kansainvälisestä näkökulmasta taas suurena hyötynä pidämme esimerkiksi paljon kysytyn suomalaisen valmennusosaamisen saatavuuden laajenemista ja helpottumista.