Ostoskori

Psyykkinen valmennus osana laadukasta harjoittelua

Julkaissut Floorball Nerds


Psyykkisen puolen merkitys osana kokonaisvaltaista valmentautumista nousikin esille jo Sählynörttien ensimmäisessä asiantuntijablogissa, ja seuraavaksi päästään käsittelemään aihetta vielä hieman tarkemmin. Miten oman mielen harjoittaminen voi auttaa paremmaksi salibandypelaajaksi? Mitä psyykkisellä valmennuksella on tekemistä oman potentiaalin saavuttamisen kanssa?

Urheilijan on lähes mahdoton kehittyä, saati saavuttaa omaa huippuaan, jos ei koe riittävää motivaatiota lajiaan ja harjoittelua kohtaan. Yksi tärkeimpiä asioita psyykkisen valmennuksen kannalta onkin löytää urheilijan “miksi”. Tässä tapauksessa tarkennettuna “Miksi harrastan salibandya?”. Osatakseen vastata tähän kysymykseen, pelaajan tulee tuntea riittävän hyvin itsensä sekä omat arvonsa, eli asiat, joita elämässään pitää tärkeimpinä. Parhaimmillaan vastaus kysymykseen “miksi urheilen” tuo motivaatiota sellaisinakin hetkinä, kun harjoituksiin ei millään huvittaisi mennä tai täytyy tehdä valintoja oman ajankäytön suhteen.

Urheilijana on tärkeä hahmottaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mikä vaatii motivaation löytämisen tavoin riittävää itsetuntemusta sekä ajoittaista oman toiminnan pohtimista. Jos ei kunnolla tiedä omia vahvuuksiaan – olipa kyse sitten fyysisistä tai psyykkisistä vahvuuksista – ei niitä myöskään osaa hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta heikkouksiakaan ei voi kehittää tai ottaa huomioon, jos ei niitä täysin tunnista tai hyväksy itsellään.

Nykyään ymmärretään hyvin, että fyysisiä ominaisuuksia, kuten voimaa, nopeutta tai kestävyyttä, voidaan kehittää harjoittelun kautta. Sen sijaan psyykkisten ominaisuuksien ajatellaan edelleen turhan helposti olevan muuttumattomia ja pysyviä, vaikka aivan samalla tavalla myös esimerkiksi itseluottamusta, keskittymiskykyä tai stressinhallintaa pystytään kehittämään harjoittelun avulla. Voidaan puhua myös “kasvun asenteesta”, eli uskosta siihen, että ihminen pystyy aina jossakin määrin itse vaikuttamaan omaan kehittymiseensä ja ominaisuuksiinsa, eikä kenenkään taitotaso ole täysin ennalta määrätty.

Urheilu ei aina ole onnistumisia, hyvin sujuneita treenejä ja voitettuja pelejä. Psyykkinen valmennus voi auttaa myös siinä, miten hyvin pelaaja osaa suhtautua pettymyksiin, epäonnistumisiin ja isoihinkin vastoinkäymisiin. Mitä paremmin nämä taidot ovat hallussa, sitä helpompi on löytää aina uudestaan halu jatkaa harjoittelua ja kasvattaa itseluottamusta siihen, että kovan työn kautta ne pettymyksetkin ovat käännettävissä onnistumisiksi. Itseluottamuskaan ei rakennu pelkistä onnistumisista ja toisten kehuista, vaan ennemminkin sen kautta, miten itse suhtautuu niin onnistumisiin kuin epäonnistumisiin.

Kilpaurheilussa tärkeään rooliin nousee myös oman vireystilan hallinta ja esimerkiksi jännityksen käsittely. Pelitilanteessa on hankala keskittyä olennaisiin asioihin ja saada itsestään parasta irti, jos kaikki huomio menee vain siihen, miten paljon jännittää. Psyykkisen valmennuksen kautta voi oppia keinoja rauhoittaa niin kehoa kuin mieltä ja löytää itselleen paras mahdollinen mielentila myös kovia paikkoja, kuten tärkeitä pelejä, varten. On kuitenkin tärkeä muistaa, että pelkällä tiedolla ei vielä pääse kovin pitkälle. Todella kova jännittäjä kyllä tietää, että nyt pitäisi rauhoittua, mutta jos pelaajalla ei ole keinoja rauhoittumisen tueksi, ei tiedosta ole tällöin juuri mitään hyötyä. Psyykkinen valmennus ei siis ole mitään yksittäisiä harjoituksia tai kikkoja, vaan pitkäjänteistä harjoittelua, aivan kuten muidenkin taitojen harjoitteleminen.

Psyykkinen valmennus voi siis auttaa urheilijaa niin treenien kuin pelisuoritustenkin osalta ja toisaalta ihan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Jos oppii jotain itsestään urheilijana, oppii itsestään väistämättä jotain myös ihmisenä, ja urheilussa vaadittavien taitojen harjoittelu voi auttaa moneen muuhunkin asiaan elämässä. Aivan kuten ihmisen keho voi venyä uskomattomiin suorituksiin, löytyy samanlainen, ellei jopa suurempi potentiaali myös ihmisen mielestä. Täytyy vain olla utelias ja avoin sekä kysyä itseltään: mitäköhän psyykkisellä valmennuksella voisi olla annettavaa juuri minulle?

Nörttiterveisin, 
Riikka Pasanen 

Riikka vastaa Floorball Nerdsillä psyykkisestä valmennuksesta. Riikkaan pääset tutustumaan tarkemmin täältä.

PSYYKKISEN VALMENNUKSEN PAKETTIMME.

 

 

Jätä kommenttisi:

Viestit tarkastetaan ja hyväksytetään Sählynörteillä ennen julkaisemista.